Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zařízení Hvězdná brána v seriálu vytváří stabilní umělou červí díru (Einstein - Rosenův most) po zadání nejméně sedmi symbolů pomocí zařízení zvaného DHD, které bývalo v seriálu interpretováno jako ovládací panel kruhové stavby osazené devětatřiceti tlačítky zasazených ve třech kruzích rovnoměrně umístěných od středu panelu. Šest zadávaných symbolů určuje adresu planety. Tyto symboly, neboli adresu, lze vypočítat pomocí planetárního posunu okolo cílové planety, ta se nachází v jejich průsečíku. Sedmý symbol označuje výchozí planetu. Na bráně lze však zadat i osmý, jenž označuje galaxii. Devátý symbol vede na antickou loď Destiny. Hvězdná brána tedy umožňuje cestování mezi planetami a galaxiemi. Celý přenos zjednodušeně probíhá tak, že předmět či organismus, který překročí horizont událostí (vstoupí do červí díry), je molekulárně rozložen, kdy u živého organismu je od těla odděleno vědomí a posláno na zadanou adresu, tedy do cílové brány, kde je znovu předmět či organismus zkompletován. Takto rozložené organizmy či předměty nejsou po dobu pobytu v horizontu událostí (jež se různí s délkou od planety vytvoření červí díry k cílové planetě podle samotné délky obou planet od sebe) vystaveny vlivu vesmíru. Pomocí brány mohou předměty či organismy cestovat jen jedním směrem a to od brány, pomocí které byla červí díra vytvořena, k cílové, avšak různé signály či impulsy mohou cestovat obousměrně. Samotné vytvoření červí díry je vysoce energeticky náročné a tak se za normálních okolností daří udržet takovouto červí díru otevřenou po dobu osmatřiceti minut. Brána byla sestrojena přibližně před deseti až jedenácti miliony lety rasou zvanou Antikové. Bran existuje několik typů, ale v seriálu byly zatím představeny jen dvě z nich. A to brána z naší galaxie, vytvořena z vysoce vodivého materiálu zvaného naquadah vážící přibližně 30 tun a brána z galaxie Pegasus, o níž se zatím mnoho podrobností neví. Oba typy těchto bran jsou vzájemně kompatibilní. Brány jsou umístěny skoro na všech planetách v obou galaxiích nezávisle na obyvatelnosti planety. Seriálové vysvětlení funkce brány: V případě, že použijeme na dvou místech ve vesmíru látku s vysokou energií nastavenou vzájemně na sebe, tak mezi sebou vytvoří červí díru. To se přitáhnou dva body ve vesmíru k sobě tunelem, který je v poměru 1 km tunelu / 26 světelným rokům cesty vesmírem. Tento jev byl několikrát zpozorován volně ve vesmíru, uměle však ještě oficiálně nebyl vytvořen. Nevýhodou těchto bran je, že červí díru lze udržet nejdéle (za normálních okolností) po dobu osmatřicet minut. Další problém je, že hmota může cestovat jen jedním směrem a to tedy z brány, která aktivovala červí díru na druhou bránu, ale naopak to nelze.